Lavenergihuse fra Trelleborg A/S - Dansk producerede lavenergihuse Lavenergihus klasse 2015 og 2020

Om lavenergihuse

Hvornår må man kalde et hus for et lavenergihus?
  

Myndighederne stiller krav til, hvor stort det årlige energiforbrug må være i et helårshus. Dette krav er anført i Bygningsreglementet af 2010, BR10, der er gældende pr. 1. januar 2011. Et hus kan i dag klassificeres i én lavenergi klasse, benævnt lavenergiklasse 2015. Der der desuden en såkaldt frivillig energiklasse benævnt bygningsklasse 2020, hvori de energimæssige krav der forventes i 2020 stilles.

Energibehovet beregnes i henhold til SBi anvisning 213, Bygningers Energibehov, ved anvendelse af beregningsprogrammet Be10. Energibehovet omfatter energi til opvarmning, varmt brugsvand og bygningsdrift, dvs. drift af ventilatorer i ventilationsanlæg, cirkulationspumper o.lign.

LAVENERGIKLASSE 2015

Et hus benævnes lavenergihus klasse 2015, såfremt husets årlige energibehov udgør under ca. 58% af det i gældende bygningsreglement anførte.

I standardudførelse og med Trelleborgs standard-varmepumpeanlæg med solvarmetilslutning eller et mindre solcelleanlæg opfylder et ”0-energi-hus”® fra Trelleborg normalt kravet til lavenergihus klasse 2015. Hvorvidt huset er i lavenergihus klasse 2015, beror dog på en lang række faktorer, så som størrelse, orientering, vinduesarealer og  tekniske installationer. I forbindelse med udarbejdelse af byggesag til myndighederne, udføres der en energiberegning, hvoraf energiklassen fremgår.

BYGNINGSKLASSE 2020

Huse i bygningsklasse 2020 skal opfylde en række skærpede krav til både energiforbrug og klimaskærm, og der stilles desuden en række detailkrav til vinduer, døre, ventilationsanlæg og varmepumper. I standardudførelse med jordvarmepumpe og  et mindre solcelleanlæg lever Trelleborgs "0-energi-huse" i 1½-plan normalt op til disse krav, hvad klimaskærmen og energiforbrug angår, hvorimod opfyldelse af de samlede krav kræver særlige vinduer og døre samt et andet ventilationsanlæg end standard. Såfremt huset ønskes leveret i Bygningsklasse 2020, må der derfor påregnes ekstra omkostninger, og ligesom for huse i lavenergiklasse 2015, vil en energiberegning vise hvorvidt huset er i bygningsklasse 2020.

PASSIVHUSE

Det tyske begreb Passivhus har gennem de senere år lejlighedsvis været anvendt i dansk byggeri. Passivhus-konceptet er baseret på en definition fastsat af det tyske Passiv Haus Institut i Darmstadt. I Danmark er passivhus begrebet direkte adopteret fra Tyskland, og der findes ingen dansk standard for klassificering af passivhuse, hvorfor begrebet i dag er noget diffust. Hvad varmebehov angår, forholder det sig således, at et passivhus normalt er på linie med et hus i lavenergiklasse 2015, der ofte vil have et varmeforbrug på ca. 15 kWh/m² pr. år, hvilket er et af de tyske krav til passivhuse.

PLUS-ENERGI-HUSE

Udviklingen indenfor energibesparende foranstaltninger i byggeriet har afstedkommet huse, der producerer mere energi, end de forbruger, og disse huse benævnes bl.a. Plus-energi-huse, Aktiv-huse eller Bolig+ huse. Anvendelse af solceller er et væsentligt element i Plus-energi-huse. Trelleborg har som den første typehusproducent i Danmark tilbudt Plus-energi-huse. Ved aktiv udnyttelse af solenergi kan vores "0-energi-hus" tilbydes som et hus, der producerer mere energi, end det forbruger til varme, varmt vand og drift af tekniske anlæg.

Kontakt vore konsulenter for yderligere information.

KONTAKT TRELLEBORG

 

LAVENERGIHUSE

 

TRÆHUSE

 

GENVEJE

Trelleborg Helårshuse - Fritidshuse A/S
Birkerød Kongevej 191, 3460 Birkerød

Tel: (+45) 45 85 44 55
Mail: huse@trelleborg.dk

Kontakt for salg »

  

 

Et lavenergihus benævnes "lavenergi-klasse 2015", såfremt husets årlige energibehov udgør under ca. 58% af det i gældende bygningsreglement anførte energibehov.

Læs mere om lavenergihuse »

 

Træhusenes popularitet skyldes blandt andet det gode indeklima, der normalt er i et velkonstrueret træhus. Samtidig kan træhuse relativt let bringes til en høj isoleringsmæssig standard.

Læs mere om træhuse »

 

Bestil brochure »
Tilmeld nyhedsbrev »
Prøvehuse »
Åbent hus »
Plantegninger »
Inspirationsgalleri »
Kontakt Trelleborg »

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------